Samen gaan we voor …

Meer kansen voor de jeugd, middenstand, cultuur en verenigingen.

Meer financieel verantwoorde keuzes.

Meer luisteren naar en meer inspraak voor de Meerhoutenaar.

Meer deugd van de natuur.

Meer verkeersveiligheid en een betere mobiliteit.

Mijn team en ik mochten al veel verwezenlijken

In 2012 zorgde jouw stem ervoor dat sp.a Meerhout in het bestuur van ons fantastisch dorp zetelde. Zes jaar later zijn de eerste stappen naar een mooier, gezelliger en leefbaarder Meerhout gezet. Toch zijn we nog lang niet klaar. Kies je op 14 oktober voor sp.a Meerhout dan garanderen we nog meer positieve projecten zonder ons dorp financieel onder druk te zetten.

Dagopvang Cado

Dankzij Cado kunnen onze senioren meer genieten van hun oude dag. Een prachtige combinatie van zorg en amusement.

Vernieuwde begraafplaats

De vormgeving als park geeft meer sereniteit. Een waardige laatste rustplaats, ook voor ongeboren kinderen, en een troostende plek voor bezoekers.

De eerste fietsstraat

De Kloosterstraat is met haar 100 % inzet op zwakke weggebruikers een van de eerste etappes in de belangrijke rit naar meer verkeersveiligheid.

Financieel gezond jeugdhuis

Het jeugdhuis heeft nu volop ruimte om meer leuke initiatieven en creatieve kansen te bieden aan onze jongeren.

Verbeterde infrastructuur

In en rond de Jagersweg werden riolering, straten en stoepen volledig vernieuwd. Een betere infrastructuur en meer groen. Goed voor meer woonplezier.

Heraanleg Engelse Hof

De Meerhoutse natuur is een van onze grootste troeven. De Engelse Hof komt nu prachtig tot zijn recht en doet nog meer deugd.